다국어 지원

Đề án đặc biệt Tiến xa hơn chế độ học kì tự do chính là chế độ năm học tự do

Chuyển hóa từ “nền giáo dục biết nhiều” trở thành “nền giáo dục tự mình tham gia và cùng nhau học tập”

Hôm nay và ngày mai của chế độ học kì tự do

Tính đến năm nay là tròn 3 năm áp dụng toàn diện chế độ học kì tự do. Qua đó đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực như dẫn dắt việc tham gia vào tiết học một cách tích cực, thi hành đánh giá đặt trọng tâm ở quá trình.v.v. thông qua việc mở rộng các tiết học đặt trọng tâm là học sinh tại trường học. Với sự thay đổi cũng như ý nghĩa của nó trong nền giáo dục trường học khi thi hành chế độ học kì tự do, hãy cùng tìm hiểu xem những vấn đề mà chúng ta phải giải quyết để nâng cao mức độ hoàn thiện chính sách trong tương lai.

Bài viết • Lee Chang-woo (Thanh tra trường học, Nhóm cải tiến và đổi mới giáo dục, Sở giáo dục thành phố Seoul)

Những tiết học theo hình thức học sinh tham gia để tìm thấy ước mơ và tố chất của bản thân

Chế độ học kì tự do được bắt đầu tại 42 trường học nghiên cứu trên toàn quốc vào năm 2013, và từ năm 2016 đã được thi hành tại tất cả các trường trung học cơ sở. Là một chính sách giáo dục tiêu biểu của bộ máy chính phủ trước đó, nên nhiều người cũng đã lo ngại rằng khi chính quyền thay đổi, chính sách này cũng sẽ biến mất, nhưng chính phủ mới vẫn đặt chính sách này là bài toán mang tính quốc gia, và đang bước vào năm thứ 3 thi hành toàn diện chính sách này.

Chế độ học kì tự do nghĩa là chế độ cải tiến theo hình thức học sinh trung học cơ sở trong suốt một học kì sẽ tham gia các tiết học dưới dạng thảo luận – thực tập.v.v., giúp các em học sinh thoát khỏi những gánh nặng về bài vở và thi cử, để các em tìm thấy ước mơ và tố chất của bản thân, và đây là chế độ vận hành linh hoạt các quy trình giáo dục để các em học sinh có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm đa dạng như hoạt động tìm hiểu về con đường tương lai.v.v. Chế độ học kì tự do hiện đang được điều hành dựa trên nền tảng pháp luật và chế độ theo Khoản 3 Điều 44 (Học kì) và Khoản 2 Điều 48 (Phương án điều hành tiết học của học kì tự do và các nội dung khác) của “Pháp luật thi hành Luật giáo dục tiểu học – trung học”.

Từ năm 2018, tại các trường trung học cơ sở với trọng tâm là các trường Hi vọng, hiện đang thi hành chế độ năm học tự do. Đồng thời cũng hỗ trợ để xem xét điều kiện của trường học, thu thập ý kiến của từng thành viên trong trường, để quyết định phương án thi hành chế độ học kì tự do mang tính tự chủ, và trong 1 năm học của bậc trung học, có thể chỉ có 1 học kì được điều hành theo hướng học kì tự do (chế độ học kì tự do) hoặc có thể điều hành cả 2 học kì đều theo hướng học kì tự do (chế độ năm học tự do).

Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mà tiêu biểu là trí thông minh nhân tạo, thì trường học, thay vì chỉ dạy cho học sinh kiến thức, thì phải giáo dục cho các em có thể phát triển trở thành “những người học tập trọn đời”, đồng thời cũng cần phải có sự thay đổi về “các tiết học” để thay đổi hình ảnh lớp học không bình thường, ví dụ như hình ảnh “lớp học ngủ gục” hay “học sinh thiếu sức sống”.v.v. Trong suốt một học kì thi hành chế độ học kì tự do, các em học sinh sẽ được điều chỉnh bài học và thời gian hoạt động trải nghiệm mang tính sáng tạo, và nếu muốn điều hành các hoạt động của học kì tự do trên 170 giờ thì bắt buộc phải tái cấu trúc lại quá trình giáo dục hiện có. Với nền tảng là sự tái cấu trúc quá trình giáo dục, có thể thoát ra khỏi sự giới hạn của các kì thi cử, giáo viên cũng có thể thử nghiệm nhiều phương pháp đào tạo, học tập đa dạng mà trước đây họ đã không thể thực hiện vì bị bó hẹp trong khuôn khổ của cơ cấu nền giáo dục hiện tại, đồng thời cũng có thể đưa đến việc cải tiến các tiết học trong quá trình này.

Trường học, điểm xuất phát cho những sự thay đổi trong giáo dục

Chế độ học kì tự do là bước chuyển đổi từ “nền giáo dục biết nhiều” trở thành “nền giáo dục tự mình tham gia và cùng nhau học tập”. Những tiết học theo hình thức có sự tham gia của học sinh, là nơi mà các em trở thành chủ thể của tiết học và trải nghiệm việc học tập mang nhiều ý nghĩa, và các tiết học này hiện đang chiếm một vị trí nhất định. Thoát khỏi việc học tập theo hình thức ghi nhớ và thụ động với những kiến thức được truyền đạt một chiều từ giáo viên, học sinh có thể tự mình chọn lựa các lĩnh vực mà bản thân cảm thấy cần thiết và có quan tâm, sau đó học sinh tự mình hoặc cùng với bạn bè sẽ xây dựng quá trình học tập. Những tiết học đặt trọng tâm là học sinh, với sự tham gia tích cực vào bài học của các em, hay các bài học nhóm, hoạt động thảo luận, thực hành và thực nghiệm.v.v. hiện đang được mở rộng. Cùng với sự biến đổi về phương thức học tập, sự cải tiến của các tiết học cũng dẫn đến sự thay đổi về phương pháp đánh giá.

Trong suốt thời gian thi hành chế độ học kì tự do, học sinh sẽ không thực hiện các bài đánh giá trên giấy mang tính bao hàm như kiểm tra giữa kì, cuối kì.v.v., mà các em sẽ tham gia vào việc đánh giá trọng tâm quá trình có liên kết với tiết học đặt trọng tâm là học sinh. Thoát khỏi những kì thi luôn nhấn mạnh đến điểm số và sự phân chia thứ bậc, việc đánh giá sẽ được tiến hành dựa trên sự quan sát quá trình học tập, xem xét đến sự phát triển và tăng trưởng của học sinh, đánh giá sự hướng dẫn cho các em. Giáo viên sẽ kiểm tra trạng thái học tập của học sinh, nhấn mạnh vai trò vừa là người quản lý, vừa là người thúc đẩy trong các tiết học để các em học sinh hình thành thái độ học tập chủ động và tích cực, chuẩn bị cho các tiết học tiếp theo. Đây cũng chính là bước ngoặt đánh dấu sự thoát ra khỏi những suy nghĩ cố hữu là cần phải có đủ các yếu tô như sách giáo khoa, sự giải thích của giáo viên, phải có sự học thuộc và các bài thi thì mới có thể học tập được.

Chế độ học kì tự do chỉ được áp dụng trong 1 học kì duy nhất ở bậc trung học trong suốt 12 năm học của ba cấp học và trong 24 học kì. Tuy thời gian áp dụng chỉ trong 1 học kì nhưng nếu nhà trường và giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh, cùng với xã hội khu vực cùng nhau nỗ lực hết mình để làm thay đổi hoàn toàn một học kì thành học kì tự do, thì đây có thể xem là bước khởi đầu cho việc làm thay đổi nền giáo dục của trường học mang tính tích cực. Những nội dung được nhấn mạnh trong chế độ học kì tự do như việc tái cấu trúc quá trình giáo dục, thay đổi cách đánh giá, các hoạt động của học kì tự do theo sự lựa chọn của học sinh, việc tìm kiếm con đường cho tương lai.v.v. chính là các hoạt động giáo dục đã từng được xúc tiến từ trước đó. Tất cả những chính sách đã được thai nghén và phân chia hiện có đang được hệ thống hóa với nền tảng là chế độ học kì tự do.

Những học sinh được trải nghiệm chế độ học kì tự do đã có thể thoát khỏi tư duy trọng tâm “một đáp án” và học được rằng có thể có “nhiều đáp án khác nhau”. Trong một khoảng thời gian khá ngắn là 1 học kì, khó có thể khẳng định được hiệu quả của chế độ học kì tự do, nhưng sẽ có thể bồi dưỡng và thúc đẩy năng lực trọng tâm trong tương lai của các em học sinh.

Chế độ học kì tự do của hiện tại chưa phải là một chính sách hoàn chỉnh. Chúng tôi đang xem xét nhiều đến việc mở rộng chế độ học kì tự do mang tính trung hạn và dài hạn, cũng như xem xét đến việc nâng cao hiệu quả của chế độ này. Nếu chỉ mãi nhấn mạnh đến những khó khăn, đến sự thiếu sót và nhược điểm trong quá trình thi hành thì sẽ chẳng có một chính sách nào có thể phát triển được. Khi chúng ta cùng nhau cố gắng để lấp đầy những thiếu sót, hoàn thiện những nhược điểm, giảm bớt những thử nghiệm và sai lầm thì chúng ta có thể tiến xa hơn chế độ học kì tự do và đạt đến chế độ năm học tự do.

맨위로